Home
SooS Brasil stopt
vrijdag, 23 september 2016 21:44

Aan allen die op welke wijze dan ook betrokken zijn of waren bij de Stichting SooS-Brasil


Malden, 17 juni 2016


Lieve vrienden,


In 2000 zijn Elly en René, samen met enkele andere personen, gestart met het opzetten van Stichting SooS Brasil. In de loop der jaren hebben er enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden, maar met name Elly (en ook René) is altijd de drijvende kracht geweest achter onze Stichting. Nu, 16 jaar later, willen wij jullie informeren dat SooS Brasil gaat stoppen met haar activiteiten. Met veel passie, enthousiasme en vertrouwen is de Stichting opgebouwd en in Brazilië hebben we binnen enkele projecten veel kunnen doen en bereiken.


In de beginfase is met name veel aandacht geschonken aan het ordenen van de chaos waarin velen leefden en is er ondersteuning gegeven aan de kinderen bij het leren leren. Hierdoor ontstond er steeds meer structuur en discipline; de kinderen wilden leren en ook de ouders zagen steeds meer het nut ervan in. We hebben veel kinderen de kans kunnen geven (en een aantal kinderen op dit moment nog) om naar een goede school te gaan, waarmee een basis is gelegd voor hun verdere ontwikkeling. Een aantal van hen heeft vervolgopleidingen kunnen volgen, iets wat zonder Soos Brasil, ondenkbaar was geweest.


Niet alles verliep soepel en goed. Er zijn ook situaties geweest waarin we, ondanks een goede voorbereiding toch niet de gewenste resultaten hebben weten te behalen. Hierna zijn wel maatregelen getroffen om alsnog het doel te bereiken. Als Stichting hebben we veel leerzame momenten meegemaakt: het samenwerken met de projectleiders ter plaatse, met ouders, verzorgers, vrijwilligers en stagiaires was niet altijd even makkelijk, maar over het algemeen zijn het bijzondere, mooie momenten geweest en kunnen we terugkijken op een mooie, goede en zinvolle periode.


Onze donateurs hebben ervoor gezorgd dat we onze doelstelling ruimschoots hebben gehaald. We hebben heel veel kinderen een beetje kunnen helpen in de ontwikkeling van hun eigen toekomst en de ouders binnen de sloppenwijken meer bewust gemaakt van het feit dat je je kinderen ook kunt ‘opvoeden’ i.p.v. enkel ‘op laten groeien’.


Eind van dit jaar (2016) stopt SooS Brasil. Er waren al enkele projecten (al dan niet noodgedwongen) gestopt. Mede door de sterke terugloop van de inkomsten. Wij willen allen die, op welke wijze dan ook, een bijdrage hebben geleverd in de periode die we achter ons hebben, bedanken voor het vertrouwen, de steun en alles wat zij voor ons, en de kinderen in Brazilië, hebben gedaan. Het is, terugkijkend, hartverwarmend wat we samen hebben kunnen doen. Nogmaals, dank hiervoor, natuurlijk ook namens de kinderen, ouders en verzorgers en de projectleiders. Muito Obrigado!


Vanzelfsprekend zal Stichting SooS Brasil aan het einde van het jaar nog een jaarverslag presenteren. Daarin zal verantwoording worden afgelegd over o.a. besteding van de gelden die nu nog op de rekening staan, inclusief de eindafrekening. Tevens zullen alle (automatische) betalingen tijdig worden stopgezet. Ook zullen wij e.e.a. vergezeld laten gaan van een aantal foto’s uit de oude doos en het heden.

Wij hopen, als bestuur van Stichting Soos Brasil dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd .


Namens alle leden van het Bestuur,

Theo Ermens, voorzitter

 
Kerst 2015
dinsdag, 28 juli 2015 10:55

Kerstwens2015


Lieve Mensen,

2015 nadert met rasse schreden zijn einde en dan mogen wij 2016 alweer verwelkomen. Wat gaat de tijd toch snel en wat gebeurd er toch veel in een jaar.

Voor Soos-Brasil is het een moeilijk jaar geweest. De inkomsten hebben erg geleden onder de recessie. Van diverse donateurs en sponsoren hebben wij afscheid moeten nemen. Hun overeenkomst hield op en soms zochten sommigen naar een andere invulling na jaren stichting SooS-Brasil gesteund te hebben.

Dank jullie wel allemaal!

Het Bestuur van Stichting SooS-Brasil wil iedereen die, op welke wijze dan ook, betrokken is (geweest) bij ons, heel fijne Kerstdagen en een gelukkig, voorspoedig en vooral  ook gezond 2016 toewensen.

Warme groeten,

Elly van de Venne,

Ellen Liem,

Rigoni De Abreu-Muller

Mirjam de Schepper

Theo Ermens


Het jaarverslag 2014 is uit, klik hier om het te bekijken

 
Jaarverslag SooS-Brasil 2013
zondag, 28 september 2014 00:10

Het jaarverslag van Soos-Brasil is door het bestuur goedgekeurd en dus nu openbaar. Klik hier om het volledige verslag te lezen.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 4

SooS-Brasil NieuwsbriefAdverteer nu!

Weer in Recife

Doneer nu!